Hiển thị tất cả 51 kết quả

Đủ thứ cafe

Cafe saigon

VNĐ18,000VNĐ20,000
VNĐ40,000

Thức uống khác

Mè đen

VNĐ30,000

Thức uống khác

Yaourt Đào

VNĐ35,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà Sữa Baileys

VNĐ40,000

Đủ thứ cafe

Cafe kem muối

VNĐ30,000

Thức uống khác

Yaourt Xí Muội

VNĐ25,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà Sữa Milo

VNĐ30,000

Thức uống khác

Kẹo C trái tim

VNĐ2,000

Thức uống khác

Xí muội cứt chuột

VNĐ3,000

Thức uống khác

Cacao đá

VNĐ30,000

Thức uống khác

Cacao nóng

VNĐ30,000

Thức uống khác

Sắn dây sữa tươi

VNĐ25,000

Thức uống khác

Nước sấu

VNĐ25,000

Thức uống khác

Milo Latte

VNĐ30,000

Thức uống khác

Milo Macchiato

VNĐ30,000

Thức uống khác

Matcha latte

VNĐ30,000

Thức uống khác

Cam vắt

VNĐ30,000

Thức uống khác

Chanh mật ong

VNĐ25,000VNĐ30,000

Thức uống khác

Tắc đá xay

VNĐ25,000

Thức uống khác

Chanh đá xay

VNĐ25,000

Thức uống khác

Đá chanh

VNĐ22,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà đào đá

VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà táo đá

VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà chanh

VNĐ25,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà lipton đá

VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà lipton nóng

VNĐ25,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà gừng

VNĐ20,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà bông cúc mật ong

VNĐ20,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà táo quế

VNĐ25,000VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà Sữa Ô Long Đá

VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà Ô Long Sữa Nóng

VNĐ25,000

Đủ thứ cafe

Bạc xỉu đá

VNĐ22,000

Đủ thứ cafe

Bạc xỉu nóng

VNĐ20,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Americano đá

VNĐ30,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Americano nóng

VNĐ30,000

Đủ thứ cafe

Cà Phê Macchiato

VNĐ30,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Caramel Đá

VNĐ35,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Caramel Nóng

VNĐ35,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Socola Đá

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Socola Nóng

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Latte Đá

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Latte Nóng

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cà phê matcha

VNĐ35,000

Đủ thứ cafe

Cafe Rượu Rhum

VNĐ35,000

Đủ thứ cafe

Cafe Rượu Baileys

VNĐ35,000

Đủ thứ cafe

Cafe trứng

VNĐ30,000

Đủ thứ cafe

Cafe ép máy sữa

VNĐ18,000

Đủ thứ cafe

Cafe ép máy đen

VNĐ16,000

Đủ thứ cafe

Cafe phin sữa

VNĐ13,000

Đủ thứ cafe

Cafe phin đen

VNĐ11,000