Gia Lai Collection

Gia Lai Collection |  U-ories x Toàn Lưu. Toàn thích vẽ những gì liên quan đến tự nhiên, pha thêm yếu tố thần thoại fantasy.

Gia Lai Collection

Gia Lai Collection |  U-ories x Trương Yến Ngọc. Ngọc hiện đang làm Graphic Designer tại Saigon, art của Ngọc chỉnh chu, đa màu sắc, rất có hồn.

Kontum Collection

Kontum Collection |  U-ories x Nguyễn Như Phong – Phong hiện đang làm Event designer tại Saigon, artwork của Phong rất gần gũi, quen thuộc, cũng như con người Phong qua đồ án tốt nghiệp “Bội”.

Gia Lai Collection

Gia Lai Collection |  U-ories x Như Hạ – Như Hạ hiện làm artist tại Saigon, Hạ thích chơi game, đồ án tốt nghiệp cũng là game luôn, artwork của Hạ nhìn rất tươi vui, như đang nhảy múa trước mắt người xem vậy.