Thức uống khác

Yaourt matcha

VNĐ35,000

Thức uống khác

Yaourt Milo

VNĐ35,000

Thức uống khác

Nước mơ

VNĐ25,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000

Thức uống khác

Matcha macchiato

VNĐ30,000

Thức uống khác

Mè đen Latte

VNĐ30,000

Thức uống khác

Chanh mật ong đá

VNĐ25,000
VNĐ20,000VNĐ22,000
VNĐ25,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà vải

VNĐ32,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà tắc

VNĐ25,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà đào cam sả

VNĐ35,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà bông cúc mật ong đá

VNĐ30,000

Tiệm cà phê U-ories

Trà táo quế đá

VNĐ30,000
VNĐ400,000VNĐ450,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ400,000VNĐ450,000
VNĐ400,000VNĐ450,000

Đủ thứ cafe

Cafe saigon

VNĐ18,000VNĐ20,000

Thức uống khác

Mè đen Macchiato

VNĐ30,000

Thức uống khác

Yaourt Đào

VNĐ35,000

Áo thun

I love you

VNĐ299,000
VNĐ299,000

Áo thun

Peace

VNĐ299,000
VNĐ299,000
VNĐ299,000

Áo thun

Maggot Skull

VNĐ299,000

Áo thun

Space Force

VNĐ299,000

Áo thun

Space Cat

VNĐ299,000

Áo thun

Moon Walker

VNĐ299,000
VNĐ299,000
VNĐ799,000
VNĐ799,000
VNĐ299,000

Áo thun

Angel

VNĐ299,000

Áo thun

Satellite

VNĐ299,000
VNĐ299,000
VNĐ299,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ299,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000
VNĐ349,000