khách hàng của U-ORIES

Một khi đã nhắc đến một tương lai metal scene lành mạnh, đơn thuần “một cánh én không làm nên mùa xuân”.
U-ories may mắn có những partners đồng hành ngay từ những ngày đầu thành lập, nhờ những bàn tay trợ giúp từ các ban nhạc cả trong lẫn ngoài nước mà U-ories mới có thể tiếp cận đưa merch đến với người hâm mộ.

Hy vọng, sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa từ những ban nhạc hiện tại cũng như những ban sắp tới, những lớp, những thế hệ người nghe kế tục để tiếp tục vận hành một metal scene đúng nghĩa.

u-ORIER

Chiếc áo không làm nên con người bạn. Chắc chắn rồi. Nhưng mỗi chiếc áo đằng sau nó có khi là cả một câu chuyện. Từ lúc U-ories làm áo là cả 1 quá trình thương thảo, lên mẫu thiết kế, chọn mẫu vải, chọn bo cổ, chọn tag gáy, chọn mực in nó đều có câu chuyện ở phía sau.
Rồi cả khi bạn mặc, dịp gì đó chỉ là tạt ngang qua store khi U-ories ofline tại một local show, đơn thuần lúc ý hứng chí chỉ mua để ủng hộ cái tinh thần xây dựng một metal scene lành mạnh, hay để ủng hộ cho ban nhạc có động lực mà đi tiếp khi scene còn mỏng như hiện nay. Cũng có khi chỉ là thấy store có những mẫu cool ngầu đậm cá tính, cũng có khi là do bạn bè ai đấy thấy hàng của store cũng chất chất giống mình nên mua tặng, tất cả mỗi cái áo đều khoác cho chính nó những câu chuyện riêng.
Nên lúc gửi áo đi cho anh em, store owner luôn cố gắng gói gém cẩn trọng và ghi nắn nót dòng chữ “SBDM” a.k.a “Share Brutal Death Metal” và “Thanks for your support”. Và đây,U-ories chân thành cảm ơn các U-oriers, những bạn supporters đã liên tục ủng hộ động viên store cố gắng đến ngày hôm nay và cả trong tương lai.

Bạn Nghĩa

Support Atmosphere

Thang Alan – USA

Support Disgusted

Anh An Sagometal

Support Benighted

Bạn Hạnh

Support Benighted

From Korea

Support Fecundation

Chị Tuyết

Support U-ories

Anh Hiển

Support U-ories

From HCM

Support DarkThrone

Bạn Thanh

Support U-ories

Bạn Điền

Support U-ories

Bạn Minh

Support VDMC

Bạn Thanh

Support U-ories

Bạn Ánh

Support Cryptopsy

From HCM

Support U-ories

Bạn Minh

Support Kraanium

Anh Mèo

Support ATM

Bạn Thanh

Support Wừu

From USA

Support Traumatomy

Anh Tuấn

Support Brutore

Anh Mèo

Support Wừu

From HCM

Support U-ories

Kid from USA

Support Traumatomy

Anh Hoàng

Support VDMC

Yutaka

Support Vietnam Brutality