Hiển thị tất cả 22 kết quả

Đủ thứ cafe

Cafe kem muối

VNĐ28,000

Đủ thứ cafe

Bạc xỉu đá

VNĐ20,000

Đủ thứ cafe

Bạc xỉu nóng

VNĐ16,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Americano đá

VNĐ18,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Americano nóng

VNĐ18,000

Đủ thứ cafe

Cà Phê Macchiato

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Caramel Đá

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Caramel Nóng

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Socola Đá

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Socola Nóng

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Latte Đá

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cà phê Latte Nóng

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cà phê matcha

VNĐ32,000

Đủ thứ cafe

Cafe Rượu Rhum

VNĐ26,000

Đủ thứ cafe

Cafe Rượu Baileys

VNĐ30,000

Đủ thứ cafe

Cafe trứng

VNĐ30,000
VNĐ20,000
VNĐ16,000
VNĐ17,000
VNĐ14,000

Đủ thứ cafe

Cafe phin sữa

VNĐ12,000

Đủ thứ cafe

Cafe phin đen

VNĐ10,000