Dragon Ball – Fortuneteller Baba

VNĐ150,000 VNĐ120,000

Fortuneteller Baba là một bà phù thủy già có khả năng nhìn thấu tương lai. Bà là chị gái của Master Roshi và trong truyện Kim Đồng bà có tên là Phù thủy Hạt Mít

Xóa