Hiển thị một kết quả duy nhất

VNĐ600,000
VNĐ700,000
VNĐ400,000
VNĐ700,000
VNĐ700,000
VNĐ700,000
VNĐ450,000
VNĐ600,000